Bygnings-og landskabskultur er for alle

"Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring tlf. nr. 25 47 31 52 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Hvem bestemmer udviklingen på Frederiksberg ?

Den 19. marts 2020 kl. 19.00 

Generalforsamlingen starter med et oplæg af stadsarkitekt Claus Sivager v/Frederiksberg Kommune. Han vil tale om altuelle byudvik- lingsprojekter og om hvem det er, der bestem- mer byudviklingen på Frederiksberg, er det bygherrer, investorer, borgerne eller kommu-nalbestyrelsen?

Efterfølgende  afholdes der ordinær general- forsamling efter foreningens vedtægter.

For medlemmer er arrangementet gratis. Gæster skal betale 50 kr.

Generalforsamlingen afholdes på biblioteket på Danasvej 30 B i Medborgersalen.

Bycampus Rolighedsvej - Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres om- kring en park.

Inden for områder er der 2 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokal-planforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kulturarven.

Bestyrelsen udarbejder indsigelse til lokal- planforslaget. Så snart det foreligger, vil indsigelsen være tilgængelig på hjemme- siden.

Læs mere om lokalplanforslaget