Bygnings-og landskabskultur er for alle

Emanuel Olsensvej 3 og Tesdorphsvej 38, opført i 1933 og tegnet af arkitekt Hans Dahlerup Berthelsen

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Generalforsamlingen afholdes den 3. september 2020

Frederiksberg Kommune har igen åbnet for sine kulturelle aktiviteter, da coronakrisen vurderes at være under kontrol. Det betyder, at det nu er muligt at afvikle foreningens generalforsamling for året 2019 i Medborger- salen over biblioteket på Danasvej 30 B.

Vi mødes kl. 19.00, hvor generalforsamlingen indledes med et oplæg af Lisbet Snogager Slot og Uffe B. Schultz om boligbyggeriet på Frederiksberg opført i prioden fra 1940-1972. Denne periode er særlig interessant, idet der bl.a. sker et skift fra håndværksmæssig tradi- tion til en industrialiseret bygningsproduk- tion.

Uffe og Lisbet vil fortælle om denne periode med henblik på en kommende fotoregistre- ring  og en udstilling på Hovedbiblioteket. Bestyrelsen opfordrer foreningens  medlem- mer til at deltage i dette spændende forløb.

Kl. 20 afvikles generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter.

Her kan du læse formandens beretning for 2019

Forslag til lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved Værnedamsvej og Frederiksberg Allé

Formålet med lokalplanen er at udvikle Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiks- berg Alle 22 med henblik på at etablere bolig- er, hotel og erhverv. Ejendommene benyttes ved lokalplanens udarbejdelse til skoleformål af Den franske Skole; Lycée Francais Prins Henrik. 

De bevaringsværdige bygninger skal renove- res og der skal opføres mindre byhuse i 2-3 etager i gårdrummet. I bygningen mod Værne- damsvej planlægges indrettet et hotel samt mindre butikker og erhverv. Det oprindelige forhus bevares og der tilføjees en ny tilbyg- ning mod gårdrummet.

Læs lokalplanforslaget her: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-06/Forslag%20til%20lokalplan%20224%20-%20V%C3%A6rnedamsvej%2013%20og%20Frederiksberg%20All%C3%A9%2022%20.pdf

Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i perioden fra den 1. juli til den 16. septemer 2020.

Der afholdes borgermøde den 18. august kl. 18-20 på Frederiksberg Rådhus, i Rådhussalen. 

Så snart bestyrelsens indsigelse er udarbejdet, vil den foreligge her på hjemmesiden