Bygnings-og landskabskultur er for alle

Baggårdserhverv på Gammel Kongevej
Foto: Ditte Thye

"Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevaringsværdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndig- hederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskøn-nelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring tlf. nr. 25 47 31 52 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Rundvisning på Frederiksberg Rådhus

Onsdag den 4. december kl. 16 -18 er der rundvisning på rådhuset. Nikolaj Bøgh er vores guide. Efter rundvisningen vil Nikolaj Bøgh fortælle om sin nye bog "100 historier fra Frederiksberg". Foreningens medlemmer kan købe bogen til reduceret pris. Hvis du vil vide mere om arrangementet, så læs her

Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset, princippet "Først til mølle". Send en mail til fblfbevar@gmail.com, hvis du ønsker at deltage.

Arrangementet er gratis.