Bygnings-og landskabskultur er for alle

En veranda på Rahbeks Allé
Foto: Ditte Thye

"Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Rundvisning på 4. maj - Kollegiet

Den 26, februar 2020 kl. 16- ca 17.30. Vi mødes udenfor Indgangsdøren til kollegiet,  Frederiksberg Bredegade 13 B.

Kollegiet gennemgik i 2014-2016 en restaure- ring under ledelse af arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving og det er herefter gjort mere åbent for offentligheden.

Vi får muligehd for både at se kollegiet og eforboligen, som ligger i en selvstændig bygning.

For medlemmer er arrangementet gratis. Gæster skal betale 50 kr. 

Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset, princippet er "Først til mølle". Send en mail til fblfbevar@gmail.com, hvis du ønsker at deltage.

Læs mere om 4.maj-Kollegiet

Hvem bestemmer udviklingen på Frederiksberg ?

Den 19. marts 2020 kl. 19.00 

Generalforsamlingen starter med et oplæg af stadsarkitekt Claus Sivager v/Frederiksberg Kommune. Han vil tale om altuelle byudvik- lingsprojekter og om hvem det er, der bestem- mer byudviklingen på Frederiksberg, er det bygherrer, investorer, borgerne eller kommu-nalbestyrelsen?

Efterfølgende  afholdes der ordinær general- forsamling efter foreningens vedtægter.

For medlemmer er arrangementet gratis. Gæster skal betale 50 kr.

Generalforsamlingen afholdes på biblioteket på Danasvej 30 B i Medborgersalen.

Bycampus Rolighedsvej - Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres om- kring en park.

Inden for områder er der 2 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kultur- arven.

Bestyrelsen har udarbejdet indsigelse til lokalplanforslaget, som kan læses ved brug af linket.

Læs mere om lokalplanforslaget