Bygnings- og landskabskultur er for alle

Tårnborgvej 4, en bevaringsværdig villa
Foto Ditte Thye

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

En anden opgave er at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med myndigheder og fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstruktion.

Læs her hvordan du bliver medlem af foreningen

Dalgas Boulevard 30, en villa som bliver omfattet af den kommende bevarende lokalplan. Villaen er udpeget som meget bevaringsværdig i Kommuneplan 2021.

Seneste nyt

27-Juli-2022

Ny bevarende lokalplan på vej - Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en startredegørelse, som blev godkendt inden sommerferien af Klima-, Plan- og Boligudvalget. Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for, hvordan kvarteret skal udvikle sig.

På denne baggrund udarbejdes Forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring.

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes startredegørelsen til dig.

30-Juni-2022

Frederiksberg Hospital og udviklingsplaner

Da FBLF er medlem af Det grønne Råd, fik foreningen mulighed for skriftligt at kommentere de tre udviklingsplaner for hospitalsområdet. Bestyrelsens kommentarer blev forelagt vurderingsudvalget. Kommunalbestyrelsen har valgt udviklingsplanen fra Tegnestuen EFFEKT.
Bestyrelsens kommentarer, se link (overskriften).

30-Oktober-2021

Kommuneplan 2021 og bevaringsværdige bygninger

I Kommuneplan 2021 er der udpeget 59 bevaringsværdige bygninger fra perioden 1940-1972, Det var FBLF der fremsendte 75 forslag, hvoraf de 59 blev godkendt af kommunalbestyrelsen. Vil du læse om de udpegede bygninger, så se link (overskriften).

30-Marts-2021

Forskning om altaner

Forskningsprojekt af Marie Stender, antropolog, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU.

Et nyt lag har lagt sig på byens facader de senere år og med gitre, caféstole og plante- kasser forandret mødet mellem bolig og byrum: Altaner! Det meste af tiden står de tomme, men alligevel spiller de en vigtig rolle for byboerne. Altanerne griber ind i både boligens rumlighed, forholdet til naboerne og byens liv. Hvis du vil læse mere om rapporten, så se link (overskriften)

Kendte arkitekter på Frederiksberg

Johannes V. Jensens Allé 42 m.fl., tegnet af arkitekt Ole Hagen.
Foto Ditte Thye

Arkitekter som har haft betydning for Frederiksberg Kommunes udvikling. Der er bl.a. tale om arkitekterne Henning Wolff,  Hans D. Berthelsen og Ole Hagen, læs her.