Bygnings-og landskabskultur er for alle

Bernhard Bangs Allé 2-4 er tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i 1960. Bevaringsværdige Bygninger opført efter 1940 er ikke udpeget i kommuneplanen.
Foto: Ditte Thye

"Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Generalforsamlingen den 19. marts er aflyst

NOVO set fra Fuglebakkevej

Dette foto (fra ca 1930) er venligst udlånt af Novo Nordisk History collection

På grund af Corona-krisen aflyser bestyrelsen generalforsamlingen. Når Danmark igen er tilbage på fuld styrke vil generalforsamlingen blive afholdt. Der er tale om en force majeure, hvorfor generalforsamlingen ikke kan finde sted i 1. kvartal af 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indkaldelse til den kommende generalforsamling vil ske med 4 ugers varsel.

Her kan du læse formandens beretning for 2019

Bycampus Rolighedsvej - Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er, at der skal være et område med forskellige funktioner, der giver et varieret og levende miljø i bevaret og ny bebyggelse. Bebyggelsesstrukturen skal have en ”campuskarakter” og placeres om- kring en park.

Inden for områder er der 2 bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. Det fremgår af lokalplanforslaget, at byggeriet vurderes til at have en moderat negativ virkning på kultur- arven.

Bestyrelsen har udarbejdet indsigelse til lokalplanforslaget, som kan læses ved brug af linket.

Læs mere om lokalplanforslaget