Bygnings-og landskabskultur er for alle

Emanuel Olsensvej 3 og Tesdorphsvej 38, opført i 1933 og tegnet af arkitekt Hans Dahlerup Berthelsen

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du har lyst til at få mere at vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Månedens arkitekt

Nordre Fasanvej 78-82
Foto: Ditte Thye

Månedens arkitektHans Dahlerup Berthelsen (1881-1939) har været arkitekt for knap 50 større og mindre byggerier på Frederiksberg, København og omegn. Fra 1913 og til sin død opførte han rækkehuskvarterer, hvor han bl.a. stod for over halvdelen af Fuglebakkekvar- teret, beboelsesejendomme som Det grønne Funkishus, LIndevangsgården og Hostrup Have, dobbelthuse og villaer. 

Det grønne funkishus på Nordre Fasanvej blev opført som et "U" i 1932 en længe mod Nordre Fasanvej, Falstersvej og en længe mod Guld- borgvej (25-27) Det er den eneste af arkitekt- ens bygninger, der er fredet, hvilket skete i 2009.  

Mod Nordre Fasanvej fremstår ejendommen med pudset grøn facade, gennemgående stål- vinduer, rektangulære karnapstammer og sad- deltag med røde teglsten. Der blev anvendt en herhjemme hidtil uprøvet bygningskonstruk- tion i en beboelsesejendom med ståskelet og med mursten som tavl, herved kunne murtyk- kelsen reduceres med 25 cm, hvilket havde stor betydning, når grunden var så smal. Der er et haveanlæg ud mod Nordre Fasanvej. Mod Guldborgvej går bygningen helt frem til fortovet. 

Emanuel Olsensvej 5-7, facade mod vej
Tegning udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Endvidere skabte han en funklende moderne funkisvej bestående af dobbelthuse.

De otte dobbelthuse blev opført på Emanuel Olsens Vej, der blev anlagt i anledning af byggeriet. Landsretssagfører N. C. A. Nielsen var bygherre. Arkitekten flyttede ind i nr. 5.

Funkisbebyggelsen består af Emanuel Olsensvej 3-13 og 4-14, Tesdorphsvej 38-40 samt Oscar Ellingers Vej 3-5.

Hvis du vil vide mere om arkitekten kan det anbefales at læse bogen "Hans Dahlerup Berthelsen - En arkitekt og hans bygherrer" af kunsthistorikeren Leila Krogh, Forlaget Bogværket.

 

Forslag til lokalplan 229 for Lindevangshave

Formålet med lokalplanforslaget er at skabe mulighed for at der kan etableres 44 nye lejligheder på 6. og 7. etage under et nyt mansardtag, der i omfang stort set svarer til det eksisterende saddeltag.

Bestyrelsen har udarbejdet indsigelse til lokalplanforslaget, som kan læses ved brug af linket.

Læs foreningens indsigelse her

 

 

Generalforsamlingen den 19. marts er aflyst

NOVO set fra Fuglebakkevej

Dette foto (fra ca 1930) er venligst udlånt af Novo Nordisk History collection

På grund af Corona-krisen aflyser bestyrelsen generalforsamlingen. Når Danmark igen er tilbage på fuld styrke vil generalforsamlingen blive afholdt. Der er tale om en force majeure, hvorfor generalforsamlingen ikke kan finde sted i 1. kvartal af 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indkaldelse til den kommende generalforsamling vil ske med 4 ugers varsel.

Her kan du læse formandens beretning for 2019