Bygnings-og landskabskultur er for alle

Lindevej 8 opført i 1865 og tegnet af arkitekt Hans Christian Henning Wolff

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg" (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

Hvis du vil vide om FBLF, så læs her

Du kan også sende en mail til FBLFbevar@gmail.com eller ring 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.

Aktuelt

Bernhard Bangs Allé 2-4, tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i 1960
Foto: Ditte Thye

Indsigelse til Forslag til lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved Værnedamsvej og Frederiksberg Allélæs her

Fotografering af bygninger, der er opført i perioden fra 1940-1972, foregår lige nu. Medlemmer fra FBLF og fra ZOOM, Frederiks- berg Foto-og Videoklub, fotograferer ca 350 bygninger. Fotograferne skal aflevere deres fotos den 29. oktober 2020 kl. 17 på Frederiksberg Bryghus på Frederiksberg Rådhusplads.

Temalokaplan for de bevaringsværdige bygninger, som har højest bevaringsværdi.

Offentlighedsfasen gælder frem til den 11.november 2020, læs mere her