arkitekt Hans Dahlerup Berthelsen

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod vej
Udsnit af tegning er udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

Hans Dahlerup Berthelsen (1881-1939) har været arkitekt for knap 50 større og mindre byggerier i København og omegn. Fra 1913 og til sin død opførte han rækkehuskvarterer, hvor han bl.a. stod for over halvdelen af Fugle- bakkekvarteret, beboelsesejendomme som Det grønne Funkishus, LIndevangsgården og Hostrup Have, dobbelthuse og villaer. End- videre skabte han en funklende moderne funkisvej, nemlig Emanuel Olsens Vej.

De otte dobbelthuse blev opført på Emanuel Olsens Vej, der blev anlagt i anledning af byggeriet. Landsretssagfører N. C. A. Nielsen var bygherre. Arkitekten flyttede ind i nr. 5.

Funkisbebyggelsen består af Emanuel Olsensvej 3-13 og 4-14, Tesdorphsvej 38-40 samt Oscar Ellingers Vej 3-5.

Emanuel Olsensvej 5-7 facade mod have
Udsnit af tegning er udlånt af Frederiksberg Stadsarkiv

De otte dobbelthuse havde nyskabende bygningskonstruktioner og materialer. De var opført med stålskelet, støbte, pudsede facader, skarpt indskårne vinduesåbninger med smalle, profilerede stålvinduesrammer, terrasser på taget og garage i kælderen. Det flade tag understregede den kubiske bygningsblok.

I dag er alle otte dobbelthuse hvide eller næsten hvide, mens de oprindeligt havde kromgule facader, lakrøde døre og sorte vinduesrammer og sorte, vandrette markeringer.

Hvis du vil vide mere om arkitekten kan det anbefales at læse bogen "Hans Dahlerup Berthelsen - En arkitekt og hans bygherrer" af kunsthistorikeren Leila Krogh, Forlaget Bogværket.