Bygnings- og Landskabskultur på Frederiksberg

Bevaringsværdig boligbebyggelse på stien mellem Rahbeks Allé og Halls Allé
Foto: Ditte Thye

FBLF blev stiftet den 28. maj 2014 med følgende formål: 

Gennem aktiviteter at fremme interessen for bevaring og udvikling af de værdier, der knytter sig til bebyggelse, byrum og de grønne oaser på Frederiksberg.

I samarbejde med Frederiksberg Kommune at sikre, at der i videst omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses- initiativer.

Påvirke debatten om den fremtidige by-og landskabsmæssige udvikling.

Foreningens aktiviteter

FBLF afholder kulturhistoriske vandreture, rundvisninger samt møder med oplæg og debat om aktuelle emner.

FBLF kommenterer lokalplanforslag, når det vedrører bevaringsværdige bygninger.

En gavl på Bakkehus Museet
Foto: Ditte Thye

FBLF er i dialog med kommunen om byggesager af principiel betydning.

FBLF deltager i borgermøder i forbindelse emd lokalplanforslag.

FBLF kan rejse fredningssager gennem Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur.

FBLF er repræsenteret i bl.a. "Det grønne Råd" og "Facadeudvalg", udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

FBLF har dialog med andre lokalt forankrede foreninger.

FBLF er godkendt af Frederiksberg Kommune som folke­oplysende forening. 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til  FBLFbevar@gmail.com eller ringe 2547 3152 til Ditte Thye, som er formand for foreningen.