Fotoregistrering i foråret 2020

Finsensgård
Foto: Lisbet Snoager Slot

I foråret 2020 foretager Foreningen for Byg- nings- og Landskabskultur på Frederiks- berg (FBLF) en fotoregistrering af bevarings- værdige bygninger, opført i perioden 1940 til 1972. Initiativet skyldes et ønske om at fremme en bevaring af de bedste og mest interessante af denne epokes bygninger.

Det sker i samarbejde med Frederiks- berg Kommune og ZOOM (Frederiksberg Foto- og Videoklub).

Vi vil lægge hovedvægten på boligbyggeriet, såvel fritliggende enfamiliehuse, etageejen- domme samt dobbelthuse/række huse. Frederiksberg Rådhus vil dog også blive fotograferet. 

Bernhard Bangs Allé 2-4
Foto: Ditte Thye

Fotograferingen sker fra offentlig vej, og takket være støtte fra Frederiksberg Fonden vil et repræsentativt udvalg af billederne blive vist på en udstilling til efteråret. Her­ud­over vil alle optagelserne blive stillet til rådighed for Frederiksberg Kom­mu­ne suppleret med korte beskrivelser af de vigtigste bygningers arki­tek­tur, deres plads i en kultur­historisk sammen­hæng og deres samspil med det omgivende miljø.

Du kan måske huske, da FBLF havde en udstilling i 2017 på hovedbiblioteket. Dengang fotograferede vi 1.665 bygninger. Denne gang er det ca. 400 bygninger.

Jyllandsvej 56
Foto: Ditte Thye

Uffe Schultz er projektleder ligesom i 2016 og han har planlagt hver rute til at omfatte ca 20 bygninger, som kan fotograferes på en eller to dage. Fotografierne skal bruges til at vurdere hvilke bygninger, der skal udpeges som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Hvis du har lyst til at deltage i fotograferingen, så send en mail til fblfbevar@gmail.com.

Den 24. marts 2020  kl. 17-19 er der introduktion for fotograferne i Den gule Villa på Dirch Passers Alle.

Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Ditte Thye på mobil 25 47 31 52.