Aktiviteter i 2020

Pergola ved dagligstue i kollegiet
Foto: Ditte Thye

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer,, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com, hvorefter en fra bestyrelsen vil kontakte dig.

Lige nu er vi i gang med bla. at planlægge en tur ved Mathildegården/Mathildevej i maj 2020, hvor turguiden er Jytte Kreiborg, som er medlem af FBLF. 

Læs om generalforsamlingen med foredraget "Hvem bestemmer på Frederiksberg" af stadsarkitekt Claus Sivager

Læs om den kommende fotoregistrering, hvor vi gerne vil have hjæp fra dig