Aktiviteter i 2021

Pergola ved dagligstue i kollegiet
Foto: Ditte Thye

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer,, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com, hvorefter en fra bestyrelsen vil kontakte dig.

 

Vandretur i Mariendalskvarteret

Schweitzerhytten er opført i 1800 og fredet i 1973.
Foto: Ditte Thye

Årets første vandretur den 30. juni kl. 16.00 – 18.00

Denne gang skal vi introduceres til Mathilde- vejskvartet

Vi mødes ved bagindgangen til Frederiksberg Have på Søndre Fasanvej.

Her vil Jytte Kreiborg tage os med på en tur rundt om Mathildehøj, Schweitzersøen, Fasangården, forbi Solbjerg Kirkegård ad Frederiksvej til kolonihaverne og tilbage ad Mathildevej, hvor vi slutter med et glas vin i gården hjemme hos Jytte.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FBLF, gæster skal betale 50 kr. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com. Der er plads til 15 deltagere, så det er princippet "først til mølle". Betaling kan ske kontant eller mobile pay ved arrangementets start.

Vandretur i området mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej

Den 5. august og den 24 august kl. 14.30 - 16.30. Vi mødes foran KU.BE, Dirch Passers Allé 4

Området omfatter ud over Flintholm kvarteret, Solbjerg Have og Lindevangskvarteret desuden kvarteret med de sønderjyske vejnavne. På de to byvandringer er det især den sønderjyske del, som der er fokus på. Det er nemlig i området mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej, at der er opført flest ejendomme i perioden fra 1940-1972.

Finsensvej Vest rummer både meget eftertragtede bebyggelser og "lommer af udsatte boligområder", som der står i kommuneplanen. Bebyggelserne har imidlertid meget til fælles. De har blandt andet en fælles historie som områder med "erstatningsbyggeri". Sagt på en anden måde: De centrale bydele var aldrig blevet fornyet, hvis der ikke havde været plads vestpå. På den måde er de nært forbundet med udviklingen på Frederiksberg.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FBLF, gæster skal betale 50 kr. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com. Der er plads til 25 deltagere, så det er princippet "først til mølle". Betaling kan ske kontant eller mobile pay ved arrangementets start.