Aktiviteter i 2022

Vandretur i kvarteret omkring Finsensvej og Godthåbsvej. Denne bebyggelse ligger på Godthåbsvej 85-109. Bebyggelsen er opført af arkitekt Sigurd Tangård.
Foto: Lisbet Snoager Sloth

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com, hvorefter en fra bestyrelsen vil kontakte dig.

Bestyrelsen er netop igang med at planlægge arrangementer i foråret og sommeren 2022.  Så snart alt er på plads vil det fremgå af denne hjemmeside.

Her kan du læse om aktiviteter, vi havde i 2021.

Den 31. marts 2022 kl. 19.00 foredrag om meget bevaringsværdige bygninger

Nikolaj Bøgh, som er medlem af Klima-, Plan og Boligudvalget, fortalte om Frederiksberg Kommunes nye temalokalplan fra 2021, som giver en særlig beskyttelse til bygninger med SAVE-værdi 1-2 m.fl.

Han fortalte om tankerne bag lokalplanen og dens retningslinjer samt gav en række eksempler på de interessante bygninger, som lokalplanen rummer. 

Møstings Hus, Andebakkesti 5
Foto: Ditte Thye

Den 10. marts var der en vandretur fra Møstings Hus til Bakkehuset.

Nikolaj Bøgh var vores turguide,

Møstings hus er opført i 1801 og lå tidligere på Smallegade 2B. Bygningen blev genopført på nuværende sted i 1975-1977. Huset blev opført som lystgård og har fået sit navn fra sin mest prominente ejer, gehejmestatsminister Johannes Sigismund Møsting.

Herfra gik vi forbi Frederiksberg Rådhus, hvor Nikolaj Bøgh fortalte om rådhusets tilblivelse og om Nyhollænderlandsbyen. Herfra gik vi til Frederiksberg Runddel, hvor Nikolaj fortalte om Frederik den VI. Vi fortsatte vandreturen på til Frederiksberg Slot, hvor Nikolaj fortalte om slottet. Igennem Søndermarken til det Norske Hus, hvor Nikolaj fortalte om dengang da Norge var en del af Danmark.

Herefter gik vi til Halls villa, som ligger på Rahbeks Alle.