Aktiviteter i 2020

Pergola ved dagligstue i kollegiet
Foto: Ditte Thye

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer,, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com, hvorefter en fra bestyrelsen vil kontakte dig.

På trods af corona-krisen er det muligt for foreningen igen at afholde arrangementer. Foreningen følger naturligvis Sundheds- styrelsens retningslinier. i december afholder foreningen en rundvisning på Solbjerg Parkkirkegård.