Aktiviteter i 2022

Vandretur i kvarteret omkring Finsensvej og Godthåbsvej. Denne bebyggelse ligger på Godthåbsvej 85-109. Bebyggelsen er opført af arkitekt Sigurd Tangård.
Foto: Lisbet Snoager Sloth

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com, hvorefter en fra bestyrelsen vil kontakte dig.

Bestyrelsen er netop igang med at planlægge arrangementer i foråret og sommeren 2022.  Så snart alt er på plads vil det fremgå af denne hjemmeside.

Her kan du læse om aktiviteter, vi havde i 2021.

Møstings Hus, Andebakkesti 5
Foto: Ditte Thye

Den 10. marts er der en vandretur fra Møstings Hus til Bakkehuset.

Nikolaj Bøgh er vores turguide,

Møstings hus er opført i 1801 tidligere Smallegade 2B, genopført på nuværende sted i 1975-1977. Huset blev opført som lystgård og har fået sit navn fra sin mest prominente ejer, gehejmestatsminister Johannes Sigismund Møsting.

Vi mødes kl. 15.30 ved indgangen til Møstings Hus. Turen tager ca 1,5 time.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FBLF, gæster skal betale 50 kr. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com. Betaling kan ske kontant eller mobile pay ved arrangementets start. 

Den 31. marts 2022 kl. 19.00 foredrag om meget bevaringsværdige bygninger

Nikolaj Bøgh, som er medlem af Klima-, Plan og Boligudvalget vil fortælle om Frederiksberg Kommunes nye temalokalplan fra 2021, som giver en særlig beskyttelse til bygninger med SAVE-værdi 1-2 m.fl.

Han vil fortælle om tankerne bag lokalplanen og dens retningslinjer samt give en række eksempler på de interessante bygninger, som lokalplanen rummer. 

Arrangementet finder sted I Medborgersalen på biblioteket på Danasvej 30B.

Arrangementet er gratis for medlemmer af FBLF. Gæster, som følges med et medlem er det også gratis for. Peroner som ikke har tilknytning til FBLF skal betale 50 kr. Betaling kan ske kontant eller mobile pay ved arrangementets start.