Hospitalsgrunden under forandring

Foto: Frederiksberg kommune

Den 17. juni 2019 vedtog kommunalbestyrel- sen visionen for Frederiksberg Hospital.  Onsdag den 4. september 2019 lå visonen færdigtrykt.

I forbindelse med sammenlægningen af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital vil Frederiksberg Hospital langsomt tømmes for hospitalsfunktioner.

Det fremgår af Frederiksbergstrategien 2020, at det forventes, at hospitalets afdelinger vil ophøre senest i 2023-25 og at der derved frigives et stort centralt byområde, som har potentiale til at få stor positiv betydning for Frederiksberg. 

Debatten om områdets fremtid er aktuel. Det gælder for områdets anvendelse, dets muligheder og begrænsninger, hvilket angår os alle. 

Hvordan bevares og udvikles områdets kvaliteter

Den tidligere enestueafdeling er udpeget som bevaringsværdig, en ud af 19 bevaringsværdige bygninger

Nu er hospitalet snart en saga blot og et kulturmiljø forvandles.

Det er allerede nu vigtigt, at gøre sig de første tanker om det, der bør bevares. Således at det ikke er de tilfældlige aktiviteter og økonomien, der bliver bestemmende for områdets fremtid. Der er mange muligheder for boliger, innovative erhverv, butikker og kultur m.m.

  • Skal den oprindelige interne vejplan fastholdes?
  • Hvilke bygninger er bevaringsværdige?
  • Hvilke træer og buske er bevaringsværdige?
  • Hvilke områder skal sikres som park til fælles ophold?
  • Hvor kan der opføres nyt byggeri, hvor højt skal det max. være og hvor mange etager?
  • Vil de renoverede underjordiske gange kunne anvendes?

Vær opmærksom på

Kapellet er også udpeget som bevaringsværdig

Det, at bygningerne er udpeget som beva- ringsværdige, betyder ikke nødvendigvis, at de bevares for eftertiden.