Det oprindelige alderdomshjem, set fra hospitalsgrunden