Fra privat skolegård til unikt bymiljø

På baggrund af Visionsnotatet fra sommeren 2018 skulle der udarbejdes en startrede- gørelse. 

Det første visionsnotat fra sommeren 2018 skabte så store protester fra beboere forretningsdrivende og FBLF m. fl. at By-og Miljøudvalget efterfølgende ændrede hele forudsætningen for områdets fremtid.

Der blev udarbejdet flere startredegørelser, udvalget besluttede den 6. februar 2019 at vedtage den 4. startredegørelse, som skal danne udgangspunkt for det kommende lokalplanforslag.

Startredegørelse  tillader, at der maks. bygges 1.400m2 på skolens grund og skolens to fritliggende bygninger skal ikke tilbygges med ekstra etager. Det er alene skolens bygning ud mod Værnedamsvej, der om-og tilbygges.

Det første visionsnotat, der var i høring I sommeren 2018 tillod, at det blev bygget til de gamle historicistiske skolebygninger både i højden og i bredden. Skolebygningen mod Værnedamsvej skulle totalt ombygges så det alene er facaden mod Værnedamsvej, der skulle bevares. Endvidere skulle der opføres adskillige baggårdsbygninger til boliger m.m..