Forslag til Lokalplan 224 for boliger og erhverv i karrémiljø ved Værnedamsvej og Frederiksberg Allé

Formålet med lokalplanen er at udvikle Værnedamsvej 13a og 13b samt Frederiks- berg Alle 22 med henblik på at etablere bolig- er, hotel og erhverv. Ejendommene benyttes ved lokalplanens udarbejdelse til skoleformål af Den franske Skole; Lycée Francais Prins Henrik. 

De bevaringsværdige bygninger skal renove- res og der skal opføres mindre byhuse i 2-3 etager i gårdrummet. I bygningen mod Værne- damsvej planlægges indrettet et hotel samt mindre butikker og erhverv. Det oprindelige forhus bevares og der tilføjees en ny tilbyg- ning mod gårdrummet.

I følge lokalplanen vil de bevaringsværdige bygninger renoveres nænsomt og opgraderes med respekt for den oprindelige arkitektur. Samtidig kan der opføres mindre byhuse i gårdrummet med inspiration i områdets oprindelige værkstedshuse. I bygningen mod Værnedamsvej planlægges indrettet et eksklusivt byhotel samt mindre butikker og erhverv mod den allerede livlige handelsgade.

Det oprindelige forhus mod Værnedamsvej skal bevares og der kan tilføjes en ny tilbygning mod gårdrummet. 

Det er tanken med lokalplanen at gårdrummet gøres mere tilgængeligt, et grønt pauserum, hvor der tages hensyn til bomiljøet og behovet for ro.

Udsnit af skolebygningen, som ligger på Værnedamsvej 13a.
Foto: ZOOM Foto og Videoklub v/ Benny Christiansen

FBLF finder det besynderligt, at By-og Miljø -udvalget den 05.11.2018 besluttede, at der ikke skal bygges ekstra etager oven på de to skolebygninger. FBLF konstaterer, at lokal- planen viser at begge tageetager udnyttes til boliger, hvorved der opstår en ekstra etage. Tagryggen hæves og taghældningen  gøres stejlere.

Endvidere har By.og Miljøudvalget besluttet den 06.02.2019 at der ikke skal bygges mere end de maks. 1400 m2 til et nyt hotel. Udvalg- et har dog samtidig krævet, at facdeudtrykket på baghusets facade mod passagen så vidt muligt fremstår som oprindeligt, dog tilpasset tilbygningens struktur. Det fremgår endvidere, at der ikke må ske yderligere fortætning af området. FBLF konstaterer, at der opføres fritliggende byhuse i gårdrummet.

Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i perioden fra den 1. juli til den 16. septemer 2020.

Lokalplanforslaget kan læses her: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2020-06/Forslag%20til%20lokalplan%20224%20-%20V%C3%A6rnedamsvej%2013%20og%20Frederiksberg%20All%C3%A9%2022%20.pdf

Der afholdes borgermøde den 18. august kl. 18-20 på Frederiksberg Rådhus, i Rådhussalen. 

Så snart bestyrelsens indsigelse foreligger, vil den foreligge her på hjemmesiden