Den 19. marts 2020 kl. 19.00

Bestyrelsen arbejder på at få et oplæg af stadsarkitekt Claus Sivager v/Frederiksberg Kommune om hvem det er, der bestemmer byudviklingen på Frederiksberg, er det bygherrer, investorer, borgerne eller kommunalbestyrelsen?

Efterfølgende  afholdes der ordinær generalforsamling efter foreningens vedtægter.

For medlemmer er arrangementet gratis.Gæster skal betale 50 kr.

Generalforsamlingen afholdes på biblioteket på Danas Vej i Medborgersalen.