Solceller og Byudvikling

Den 12. december 2020 sendte Ditte Thye nedenstående mail til By-og Miljøudvalget:

Kære Medlem af By-og Miljøudvalget, Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) følger den kommen- de kommuneplanproces tæt og i særdeleshed byudviklingsområdet Frederiksberg Hospital. Emnerne for revision er bla. byudviklings- områder og bevaring, som i tidens ånd natur- ligvis skal ske bæredygtigt. FBLF vil gerne udtrykke bekymring for sammenhængen mellem Rammerne for hospitalsområdet og rapporten "Solceller og byudvikling på Frederiksberg Hospital" (BMU 30.11.2020).

Rammerne for området er som udgangspunkt en bebyggelsesprocent på 110 og en maks. etagehøjde på 6, som byudviklingsområde kan såvel bebyggelsesprocent som etage- højde suspenderes. Det fremgår af oven- nævnte rapport, at solcelleanlæg på hospitals- området kan dække mindst 1/3 del af det forventede samlede forbrug, hvis det kommende byggeri kan blive på 12 - 18 etager og at solcellerne placeres på / indgår i både tag og facade.

FBLF vurderer, at den kommende kommuneplan skal fastholde en bebyggelsesprocent på 110 og maks etagehøjde på 6, idet kommuneplanens mulige suspensionsmulighed og solcelle- rapport foregriber den kommende masterplan for området og borgerinddragelse m.m. Reelt er der tale om, at de foreslåede solcelleanlæg danner udgangspunkt for områdets bygnings- volumen og det arkitektoniske udtryk. På nuværende tidspunkt må den åbne debat være vigtig.

Kommunalbestyrelsen har jo tidligere, når det har været relevant, udarbejdet flere kommune- plantillæg efter hinanden for samme ejendom (Madkulturens hus), hvis det valgte projekt ikke kunne overholde bebyggelsesprocent og etagehøjde. Det kan kommunalbestyrelsen jo bare gøre igen, når "det bedste" projekt for hospitalsgrunden foreligger. Så er der ikke givet carte blanche på forhånd.

FBLF vil anbefale, at masterplanen for hospitalsgrunden igangsættes efter en åben arkitekt- konkurrence. På samme måde som Freja Ejendomme gjorde i Århus, hvor der indkom 72 forslag. Den åbne arkitektkonkurrence skaber mulighed for reel borgerinddragelse og at kommunalbestyrelsen ikke "låses fast" på et for tidligt tidspunkt i processen.

FBLF står gerne til rådighed for spørgsmål og deltager gerne i styregruppe eller lignende for den kommende arkitektkonkurrence. Med venlig hilsen FBLF v/ Ditte Thye