Forslag til lokalplan 231 for en boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej

Baggrunden for lokalplanen er at en ejer har købt ejendommene Kong Georgs Vej 57, 59 og 61 t for at opføre en etagehusbebyggelse. I 2019 blev der udarbejdet et projekt for en meget stor og fremmedartet boligbebyggelse og en lille byplads mod Kong Georgs Vej. Lokalplanforslaget blev efter offentlig høring i 2020 ikke vedtaget. da det blev besluttet, at projektet skulle reduceres væsentligt. 

Dette lokalplanforslag omfatter derfor et reduceret projekt med en boligbebyggelse, der bygger til på de eksisterende gavle mod Kong Georgs Vej og forlænger det grønne rum mellem Holger Danskes Vej og Kong Georgs Vej.

Den nye boligbebyggelse foregår i et område, der er udlagt som kulturmiljø. De to bevaringsværdige villaer og den oprindelige vaffelfabrik, som nedrives, er i kommune- planen udpeget som bygninger med middel bevaringsværdi (SAVE 5), hvorfor disse bygninger kan nedrives.

Skitseprojektet er udarbejdet af tegnestuerne Holcher Nordberg og ETN Landskabsarkitekter

Dette reviderede projekt henter inspiration fra områdets arkitektur og grønne rum. Projektet vil samlet medvirke til at skabe en fornyet sammenhæng og en bedre bykvalitet i kvarteret.

o store hestekastanietræer udpeges som bevaringsværdige i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget og et tilhørende kommuneplantillæg er i offentlig høring fra den 3. marts til den 6. juni 2021. Bestyrelsen vil udarbejde indsigelse til lokalplanforslaget.

Du kan læse lokalplanforslaget her: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2021-03/Forslag%20til%20lokalplan%20231%20for%20boliger%20ved%20Kong%20Georgs%20Vej.pdf

Du kan læse forslag til kommuneplantillæg her: 

https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2021-03/Forslag%20til%20kommuneplantill%C3%A6g%2017.pdf