Lokalplan 230 for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej

Lokalplanforslagets formål er, at opføre en ny etagehusbebyggelse som forlængelse af den eksistrerende karrébebyggelse Borups Allé 136-140 og Fuglebakkevej 86. Det forud- sætter at den eksisterende erhvervsbygning på Fuglebakkevej 88 nedrives.

Fuglebakkevej 86 og Borups Allé 136-140 er udpeget som bevaringsværdige. Erhvervs- bygningen er ikke udpeget som bevarings- værdig.

Den kommende etagehusbbebyggelse vil rumme ca. 33 familieboliger, som formes som karrébebyggelse i 6 etager. Bebyggelsen sammenbygges med den eksisterende gavl på Fuglebakkevej. Denne placering giver muligehd for et større samlet gårdrum mod syd.

Her kan du læse lokalplanforslaget: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2021-04/Forslag%20til%20lokalplan%20230%20-%20Boliger%20ved%20Fuglebakkevej.pdf

 

 

Foreningens kommentarer til lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 230 for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej

”Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg” FBLF har læst lokalplan- forslaget med stor interesse og foreningen ser positivt på, at karréen ved Fuglebakkevej forlænges mod nord. I denne forbindelse nedrives en ældre industriejendom, som ikke er udpeget som bevaringsværdig.

Den kommende etageejendom opføres i forlængelse af gavlen på den bevaringsværdige bygning, Fuglebakkevej 86. Etageejendommen opføres i 6 etager i teglsten i en rødlig farve med variation og tekstur, hvilket skaber en god balance med naboejendommen. Bygningen opføres i et moderne formsprog som er tilpasset stedets karakter.

FBLF har derfor ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen

FBLF v/