Frederiksberg Slotsplads, set fra tagterrassen.
Foto: Ditte Thye

Bestyrelsen arbejder på at skabe en variation i foreningens arrangementer, således at der både er foredrag, kulturhistoriske vandreture, rundvisninger og debatter. Bestyrelsen arbej- der på at holde 4-6 arrangementer om året.

Hvis du har en god ide til et arrangement, er du meget velkommen til at kontakte bestyrel- sen direkte på hjemmesiden eller sende en mail til fblfbevar@gmail.com

Her kan du læse om foreningens tidligere aktiviteter fra 2014-2021.

Aktiviteter i 2022

Falkonér Centret set fra Sylows Plads/Sylows Allé.
Foto: Ditte Thye

Den 23. november kl. 16.00 er der rundvisning i Falkoner Centret. Vi mødes uden for indgangen.

Endelig er det lykkedes for bestyrelsen at få en rundvisning i Falkonercentret efter at hotel- og konferencecenter er blevet renoveret, ombygget og tilbygget. Efter rundvisningen vil arkitekt Ole Larsen, som tidligere har holdt foredrag om Ole Hagen, holde et oplæg om opførelsen af  Falkonercentret.

Bygningen blev tegnet af arkitekt Ole Hagen og opført i midten af 1950érne. Falkonercentret markerede sig i byen med sit 16 etagers hotelhøjhus og modernistiske æstetik.  Den første store renovering og ombygning skete i 1989 ved arkitekterne Jørn Langvad og Søren D. Schmidt, hvor det store atrium blev overdækket med glastag og facaden blev renoveret.

Arrangementet er gratis. Tilmelding sker som altid til FBLFbevar@gmail.com. Der er plads til 15 deltagere, så det er princippet om "først til mølle". Gæster skal betale 50 kr. via MobilPay eller kontant ved indgangen.

Den 31. marts 2022 kl. 19.00 foredrag om meget bevaringsværdige bygninger

Nikolaj Bøgh, som er medlem af Klima-, Plan og Boligudvalget, fortalte om Frederiksberg Kommunes nye temalokalplan fra 2021, som giver en særlig beskyttelse til bygninger med SAVE-værdi 1-2 m.fl.

Han fortalte om tankerne bag lokalplanen og dens retningslinjer samt gav en række eksempler på de interessante bygninger, som lokalplanen rummer. 

Møstings Hus, Andebakkesti 5
Foto: Ditte Thye

Den 10. marts var der en vandretur fra Møstings Hus til Bakkehuset.

Nikolaj Bøgh var vores turguide,

Møstings hus er opført i 1801 og lå tidligere på Smallegade 2B. Bygningen blev genopført på nuværende sted i 1975-1977. Huset blev opført som lystgård og har fået sit navn fra sin mest prominente ejer, gehejmestatsminister Johannes Sigismund Møsting.

Herfra gik vi forbi Frederiksberg Rådhus, hvor Nikolaj Bøgh fortalte om rådhusets tilblivelse og om Nyhollænderlandsbyen. Herfra gik vi til Frederiksberg Runddel, hvor Nikolaj fortalte om Frederik den VI. Vi fortsatte vandreturen på til Frederiksberg Slot, hvor Nikolaj fortalte om slottet. Igennem Søndermarken til det Norske Hus, hvor Nikolaj fortalte om dengang da Norge var en del af Danmark.

Herefter gik vi til Halls villa, som ligger på Rahbeks Alle.