Medlemsaktiviteter 2020

Opgang på kollegiet
Foto: Ditte Thye

Den 26, februar 2020 var der en rundvisning på ¤.maj.Kollegiet og Eforboligen. 

Kollegiet gennemgik i 2014-2016 en restau- rering under ledelse af arkitektfirmaet Bertel- sen & Scheving og det er herefter gjort mere åbent for offentligheden.

Bygningen er opført i 1952 af en af funktiona- lismens helt store skikkelser, arkitekt og mod- standsmand Hans Hansen (1899-1958), der også tegnede KB-Hallen samt det ligeledes nedbrændte Frihedsmuseum.

Arkitekt Hans Hansen var en nær ven af multi- kunstneren Poul Henningsen (PH) og delte hans holdning, humor og handling. Arkitekt Hans Hansen gik bl.a. ind for en modernisme baseret på ordentlige materialer og oplivet af farver og byggede 4. maj-kolleget i netop denne ånd, i træ, tegl og med stærke farver til at skabe håb og optimisme.