Lokalplan 193 for boligbebyggelsen på Fuglebakken

Lokalplanen med tilhørende kommuneplan- tillæg blev endeligt vedtaget af kommunal- bestyrelsen den 11. maj 2020.

Formålet med lokalplanen er at skabe et plan- grundlag, der i højere grad end de oprindelige servitutter, sikrer de oprindelige kvaliteter i den samlede bebyggelse. Samtidig skal der ske en tilpasning af bebyggelsen til nutidigt brug, bl.a. ved udnyttelse af tagrum til bolig, og etablering af carporte, garager og skure efter samlede bestemmelser.

Lokalplanen skal endvidere sikre bevaring og i nogle tilfælde tilbageføring til oprindelig byg- geskik for kvarteret og bygningerne. Dette for at fastholde bebyggelsens ydre arkitektoniske værdi og kulturhistoriske betydning.

Lokalplanforsalget var første gang i høring i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2018. På grund af mange ændrings- forslag i forbindelse med den første høring kom lokalplanforslaget i fornyet høring i perioden fra den 5. februar til den 4. marts 2020,