Lokalplan 229 for Lindevangshave

Lokalplanen med tilhørende kommuneplan- tillæg blev endeligt vedtaget af kommunal- bestyrelsen den 22. juni 2020. Hvis der skal etableres en port mod Peter Bangs Vej skal det ske efter indsigelsen fra FBLF.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulig- hed for, at der kan etableres 44 nye lejligheder på 6. og 7. etage under et nyt mansardtag, der i omfang stort set svarer til det eksisterende saddeltag.

Forslag til lokalplan 229 og forslag til kom- muneplantillæg nr. 15 var offentligt fremlagt i perioden fra den 4. marts - 29. april 2020..