Forslag til Lokalplan 225 boligbebyggelse på Kong Georgs Vej 57-61

Formålet med lokalplanen er at danne det planmæssige grundlag for opførelse af en etagebolig-bebyggelse, der kobles til tre eksisterende etagehusbebyggelser samt flytning og genopførelse af en bevaringsværdig villa, som indrettes til fællesrum eller mindre café og boligformål. Derudover fastlægges de tilhørende adgangs-og opholdsarealer, der skal indgå i områdets byrum og passager.

Lokalplanen tillader, at der nedrives to bevaringsværdige villaer og en bevaringsværdig fabriksbygning. Frederiksberg Kommune vurderer, at kulturmiljøet er bevaret med dette lokalplanforslag.

Der er fremlagt mindretalsudtalelser fra F, Ø, A og B som er bekymret for bygningsvolumenet og de bevaringsværdige villaer. Det vil med andre ord sige, at 11 ud af 25 kommunalpolitikere ikke finder lokalplanforslaget hensigtsmæssigt.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i perioden fra den 18.december 2019 til den 18. februar 2020. 

Her kan du læse lokalplanforslaget: https://blivhoert.frederiksberg.dk/sites/default/files/2019-12/Forslag%20til%20lokalplan%20225%20-%20Kong%20Georgs%20Vej%2057-61.pdf

Bestyrelsen udarbejder indsigelse mod lokalplanen. Såmart den foreligger vil den blive tilgængelig her på siden.