Bygnings- og landskabskultur er for alle

Allégade 24, det gode eksempel på altaner, der er tilpasset bygningens arkitektur.
Foto: Ditte Thye

Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur på Frederiksberg (FBLF) ønsker, at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg. 

En af foreningens opgaver er, at nyt byggeri og ændringer i det eksisterende integreres med omtanke og kvalitet i det bevarings- værdige bymiljø. Dette sker i samarbejde med myndighederne, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til bevaringsinteresser og forskønnelses initiativer.

En anden opgave er at bevare og udvikle de arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer på Frederiksberg i samarbejde med myndigheder og fagfolk med historisk indsigt i stilarter og bygningskonstruktion.

Læs her hvordan du bliver medlem af foreningen

Falkonér Centret blev tegnet af arkitekt Ole Hagen. Centret blev opført i 1958.

Seneste nyt

28-Oktober-2022

Rundvisning i Falkonér Centret

Som medlem af FBLF har du mulighed for at få en rundvisning i Falkonér Centret og et oplæg af arkitekt Ole Larsen om centrets opførelse. Du kan læse mere om arrangementet ved at bruge linket (overskriften).

19-Oktober-2022

Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vurderingsrapport om de tre forslag til udviklingsplaner for hospitalsgrunden. Rapportens resultater er baggrunden for kommunalbestyrelsens valg af team Effekt, som det team der skal udarbejde den endelige udviklingsplan. Du kan læse vurderingsrapporten ved at bruge linket (overskriften).

28-September-2022

Byggesager fra 2017-2021

Her kan du læse omfanget af byggesager og den betydning FBLF har på resultatet af den enkelte byggesag. FBLF får alle byggesager til udtalelse som vedrører bevaringsværdige bygninger, det kan være etageejendomme, villaer, teatre m.m. Du kan se omfanget af byggesager ved at bruge linket (overskriften).

26-September-2022

Udstilling på Frederiksberg Hospital den 29. august

Det var en udstilling om Frederiksberg Hospital. Der blev vist fotos og situationsplaner fra år 1900 til 1910. Da udstillingen kun varede en dag, var der mange som ikke havde mulighed for at se denne. Du kan se udstillingen ved at bruge linket (overskriften).

27-Juli-2022

Ny bevarende lokalplan på vej - Kvarteret omkring Kronprinsensvej

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en startredegørelse, som blev godkendt inden sommerferien af Klima-, Plan- og Boligudvalget. Startredegørelsen indeholder de overordnede principper for, hvordan kvarteret skal udvikle sig.

På denne baggrund udarbejdes Forslag til lokalplan, som sendes i offentlig høring.

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til fblfbevar@gmail.com, så sendes startredegørelsen til dig.

Du kan også læse et uddrag af Startredegørelsen, se link (overskriften).

30-Juni-2022

Frederiksberg Hospital og udviklingsplaner

Da FBLF er medlem af Det grønne Råd, fik foreningen mulighed for skriftligt at kommentere de tre udviklingsplaner for hospitalsområdet. Bestyrelsens kommentarer blev forelagt vurderingsudvalget. Kommunalbestyrelsen har valgt udviklingsplanen fra Tegnestuen EFFEKT.
Bestyrelsens kommentarer, se link (overskriften).

30-Oktober-2021

Kommuneplan 2021 og bevaringsværdige bygninger

I Kommuneplan 2021 er der udpeget 59 bevaringsværdige bygninger fra perioden 1940-1972, Det var FBLF der fremsendte 75 forslag, hvoraf de 59 blev godkendt af kommunalbestyrelsen. Vil du læse om de udpegede bygninger, så se link (overskriften).

30-Marts-2021

Forskning om altaner

Forskningsprojekt af Marie Stender, antropolog, ph.d. og seniorforsker ved BUILD, AAU.

Et nyt lag har lagt sig på byens facader de senere år og med gitre, caféstole og plante- kasser forandret mødet mellem bolig og byrum: Altaner! Det meste af tiden står de tomme, men alligevel spiller de en vigtig rolle for byboerne. Altanerne griber ind i både boligens rumlighed, forholdet til naboerne og byens liv. Hvis du vil læse mere om rapporten, så se link (overskriften)

Kendte arkitekter på Frederiksberg

Johannes V. Jensens Allé 42 m.fl., tegnet af arkitekt Ole Hagen.
Foto Ditte Thye

Arkitekter som har haft betydning for Frederiksberg Kommunes udvikling:

 Henning Wolff, læs her

Hans D. Berthelsen, læs her

Ole Hagen, læs her

Nyt Svenn Eske Kristensen, læs her