Hospitalsgrunden under forandring

Foto: Frederiksberg kommune

Foto: Frederiksberg kommune

Den 17. juni 2019 vedtog kommunalbestyrel- sen visionen for Frederiksberg Hospital.

I forbindelse med sammenlægningen af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital vil Frederiksberg Hospital langsomt tømmes for hospitalsfunktioner.

Det fremgår af Frederiksbergstrategien 2020, at det forventes, at hospitalets afdelinger vil ophøre senest i 2025-27 og at der derved frigives et stort centralt byområde, som har potentiale til at få stor positiv betydning for Frederiksberg. 

Debatten om områdets fremtid er aktuel. Det gælder for områdets anvendelse, dets muligheder og begrænsninger, hvilket angår os alle. 

Udviklingsplan 2022

Hvad synes du?

Del siden